Особливості відновлення орендованого майна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 228-231

Анотація

Проаналізовано проблематику відновлення орендованого майна. Схарактеризовано обов’язки з проведення капітального, поточного ремонту та поліпшень майна, що передається у найм. Problems of lease property renewal are analyzed. Commitments on conducting capital routine repairs and improvements of property that is given into the lease are characterized. Проанализирована проблематика восстановления арендованного имущества. Охарактеризованы обязанности по проведению капитального, текущего ремонта и улучшений имущества, которое передаётся в найм.

Опис

Мороз, О. В. Особливості відновлення орендованого майна / О. В. Мороз // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 228-231.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, договір найму, договор найма, відновлення орендованого майна, восстановление арендованного имущества, оренда, аренда, lease, проведення ремонту, проведение ремонта, conducting repairs

Бібліографічний опис