Моделювання комп’ютерної мережі інформаційної системи Національної поліції України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 13-16
Abstract
Проаналізовано різноманітні методи моделювання процесу передачі інформації в комп’ютерній мережі інформаційної системи Національної поліції України, використання яких дозволить забезпечити необхідні показники якості передачі інформації.
Various methods of modeling the process of information transfer in the computer network of the information system of the National Police of Ukraine have been analyzed, the use of which will ensure the necessary indicators of the quality of information transfer.
Проанализированы разные методы моделирования процесса передачи информации в компьютерной сети информационной системы Национальной полиции Украины, использование которых позволит обеспечить необходимые показатели качества передачи информации.
Description
Моргунов, О. А. Моделювання комп’ютерної мережі інформаційної системи Національної поліції України / Моргунов Олександр Анатолійович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2022 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 13-16.
Keywords
Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, комп’ютерні мережи, computer networks, компьютерные сети, інформаційні системи, information systems, информационные системы, імітаційне моделювання, simulation modeling, имитационное моделирование, математичне моделювання, mathematical modeling, математическое моделирование
Citation