Електроніка та схемотехніка : навчальний наочний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2019. — 72 с.

Анотація

Навчальний наочний посібник містить схеми типових елементів електронних пристроїв, що вивчаються в дисципліні «Електроніка та схемотехніка». Призначений для використання як основний графічний матеріал на лекціях та практичних заняттях з курсантами та студентами.
The educational visual aid contains diagrams of typical elements of electronic devices, studied in the discipline "Electronics and circuitry". It is intended for use as the main graphic material in lectures and practical classes with cadets and students.
Учебный наглядное пособие содержит схемы типовых элементов электронных устройств, изучаются в дисциплине "Электроника и схемотехника". Предназначен для использования в качестве основного графического материала на лекциях и практических занятиях с курсантами и студентами.

Опис

Електроніка та схемотехніка : навч. наоч. посіб. / М. В. Мордвинцев, Ю. В. Гнусов, К. В. Садовий, В. М. Пересічанський; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — 72 с.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, електронні пристрої, електроніка, схемотехніка, схеми, графічний матеріал, электронные устройства, электроника, схемотехника, схемы, electronic devices, electronics, schemes, аналогові пристрої, цифрові інтегральні схеми та пристрої

Бібліографічний опис

Електроніка та схемотехніка : навч. наоч. посіб. / М. В. Мордвинцев, Ю. В. Гнусов, К. В. Садовий, В. М. Пересічанський ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — 72 с.