Публікація:
Характеристика підзаконних нормативно-правових актів у сфері оборони

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сокуренко, В. В.
Sokurenko, V. V.

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Актуальні проблеми держави і права.- 2015. - Вип. 75. - С. 16-22

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

У статті здійснено аналіз підзаконних нормативно-правових актів, якими врегульовано відносини у сфері оборони. Автором наголошено на недоліках цих актів та запропоновано зміни та доповнення до деяких із них.
In this scientific article the analysis of regulatory legal acts which regulated relations in the field of defense. The author emphasized the disadvantages of these acts and proposed amendments to some of them.
В статье осуществлен анализ подзаконных нормативно-правовых актов, которыми урегулированы отношения в сфере обороны. Автором отмечено недостатках данных актов и предложены изменения и дополнения в некоторые из них.

Опис

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, оборона країни, defense of the country, оборона страны, національна безпека, национальная безопасность, national security, правове регулювання, правовое регулирование, нормативно-правовий акт, normative and legal act, нормативно-правовой акт

Бібліографічний опис

Сокуренко В. В. Характеристика підзаконних нормативно-правових актів у сфері оборони / В. В. Сокуренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2015. - Вип. 75. - С. 16-22.
Сокуренко В. В. "Характеристика підзаконних нормативно-правових актів у сфері оборони." Актуальні проблеми держави і права 75 (2015): 16-22.