Роль і місце військової адвокатури у наданні правових послуг у воєнний час

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, Україна, 26 квіт. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 28-31

Анотація

Наголошено, що адвокатура – найважливіша частина громадянського суспільства, яка здійснює захист прав громадян та організацій на професійному рівні. Послуги адвоката у військовій сфері на сьогодні стали такими, що мають максимальний попит. Військова агресія рф проти України кардинально змінила наше життя. Тому захист прав та надання юридичних консультацій військовослужбовцям і добровольцям набули пріоритетного значення.
It was emphasized that the legal profession is the most important part of civil society, which protects the rights of citizens and organizations at a professional level. The services of a lawyer in the military sphere today have become such that have maximum demand. The military aggression of the Russian Federation against Ukraine radically changed our lives. Therefore, the protection of rights and the provision of legal advice to servicemen and volunteers have become a priority.
Отмечено, что адвокатура – важнейшая часть гражданского общества, осуществляющая защиту прав граждан и организаций на профессиональном уровне. Услуги адвоката в военной сфере на сегодняшний день стали такими, что пользуются максимальным спросом. Военная агрессия России против Украины кардинально изменила нашу жизнь. Поэтому защита прав и предоставление юридических консультаций военнослужащим и добровольцам приобрели приоритетное значение.

Опис

Ключові слова

військова адвокатура, military advocacy, военная адвокатура, надання правових послуг, provision of legal services, предоставление правовых услуг, воєнний час, wartime, военное время

Бібліографічний опис

Бандурка, С. С. Роль і місце військової адвокатури у наданні правових послуг у воєнний час / Сергій Сергійович Бандурка // Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, Україна, 26 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 28-31.