Структура та функції професійної правосвідомості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 13-17

Анотація

Досліджено структуру та функції професійної правосвідомості. Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «професійна правосвідомість», розглянуто її структурні елементи та визначено зміст основних функцій професійної правосвідомості.
The structure and functions of the professional legal consciousness are researched. The analysis of modern approaches to understanding of content the notion «professional legal consciousness» is made, its structural components are reviewed, the basic functions of the legal consciousness are considered.
Исследованы структура и функции профессионального правосознания. Проанализированы современные подходы к определению понятия «профессиональное правосознание», рассмотрены его структурные элементы, определено содержание основных функций профессионального правосознания.

Опис

Жидовцева, О. А. Структура та функції професійної правосвідомості / О. А. Жидовцева // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 13-17.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, правосвідомість, правосознание, legal awareness, професійна правосвідомість, профессиональное правосознание, professional legal consciousness, функції, функции, functions, структура, structure

Бібліографічний опис