Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : монографія

dc.contributor.authorШевців, В. М.
dc.date.accessioned2023-08-20T09:59:41Z
dc.date.available2023-08-20T09:59:41Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractВ монографії визначено сутність і з’ясовано значення криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наведено структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваних кримінальних правопорушень (предмет, типові способи, час, місце, обстановка і типові сліди, особа злочинця) та розкрито їх зміст. Сформульовано криміналістичні рекомендації щодо розслідування цього виду кримінального правопорушення з урахуванням принципів періодизації, ситуативної зумовленості та алгоритмізації. Систематизовано обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Типізовано слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування досліджуваного виду кримінального правопорушення. Наведено криміналістичні рекомендації щодо тактики проведення окремих процесуальних дій та встановлено особливості використання можливостей судових експертиз.
dc.description.abstractThe monograph defines the essence and elucidates the meaning of the forensic characteristics of illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free aid. The structural elements of the forensic characteristics of the investigated criminal offenses (subject, typical methods, time, place, situation and typical traces, the identity of the criminal) are given and their content is revealed. Forensic recommendations for the investigation of this type of criminal offense have been formulated, taking into account the principles of periodization, situational conditioning, and algorithmization. Circumstances to be ascertained during the investigation of illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free aid have been systematized. Investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation of the investigated type of criminal offense are typified. Criminological recommendations on the tactics of carrying out certain procedural actions are given, and the peculiarities of using the possibilities of forensic examinations are established.
dc.description.abstractВ монографии определена сущность и установлено значение криминалистической характеристики незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. Приведены структурные элементы криминалистической характеристики изучаемых уголовных правонарушений (предмет, типовые способы, время, место, обстановка и типовые следы, личность преступника) и раскрыто их содержание. Сформулированы криминалистические рекомендации по расследованию данного вида уголовного преступления с учетом принципов периодизации, ситуативной предопределенности и алгоритмизации. Систематизированы обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. Типизированы следственные ситуации начального и последующего этапов расследования исследуемого вида уголовного преступления. Приведены криминалистические рекомендации по тактике проведения отдельных процессуальных действий и установлены особенности использования возможностей судебных экспертиз.
dc.identifier.citationШевців, В. М. Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : моногр./ Шевців Володимир Михайлович; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 292 с. – ISBN 978-617-552-395-7.
dc.identifier.isbn978-617-552-395-7
dc.identifier.urihttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/17910
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний університет внутрішніх справ
dc.subjectМонографії. Monographs. Монографии
dc.subjectУкраїна
dc.subjectрозслідування злочинів
dc.subjectкриміналістика
dc.subjectнезаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги
dc.subjectгуманітарна допомога
dc.subjectUkraine
dc.subjectcrime investigation
dc.subjectcrime investigation illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free aid
dc.subjecthumanitarian aid
dc.subjectнезаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи
dc.subjectрасследование преступлений
dc.titleМетодика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : монографія
dc.typeMonograph
dc.typeBook

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Metodyka rozsliduvannia nezakonnoho vykorystannia_Shevtsiv_2023.pdf
Розмір:
1.29 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: