Усиновлення іноземцями дитини, яка проживає в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.). – Дніпро, 2022. – С. 553-555

Анотація

Визначено кроки, з яких складається процедура усиновлення іноземцями дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в Україні.
The steps that make up the procedure for the adoption by foreigners of an orphan child and a child deprived of parental care living in Ukraine are defined.
Определены шаги, из которых состоит процедура усыновления иностранцами ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, проживающего в Украине.

Опис

Величко, Л. Усиновлення іноземцями дитини, яка проживає в Україні / Любов Величко // Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.) / МВС України, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та іновац. освіти. – Дніпро, 2022. – С. 553-555.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, усиновлення, усиновлення дитини іноземцями, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, усыновление, adoption, adoption of a child by foreigners, усыновление ребенка иностранцами

Бібліографічний опис