Феномен кримінальної політики протидії наркозлочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 4. - С. 211-215

Анотація

Розглянуто поняття кримінальної політики як діяльності держави щодо регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері охорони найбільш значущих інтересів громадян і держави, та акцентовано увагу на кримінальній політиці у сфері протидії наркозлочинності.
The notion of “criminal policy” as the activity of the state in regulation of social relations, consisting in the sphere of the most significant interests of citizens and the state, and emphasized attention on the criminal policy in the field of drug-related crime counteraction is considered by author.
Рассмотрено понятие уголовной политики как деятельности государства по регулированию общественных отношений, складывающихся в сфере охраны наиболее значимых интересов граждан и государства, а также акцентируется внимание на уголовной политике в сфере противодействия наркопреступности.

Опис

Ключові слова

наркозлочинність, drug crime, наркопреступность, протидія наркозлочинності, combating drug crime, противодействие наркопреступности, державна політика, state policy, государственная политика, кримінальна політика, criminal policy, уголовная политика, незаконний обіг наркотиків, illegal drug trafficking, незаконное обращение наркотиков

Бібліографічний опис

Гладкова, Є. О. Феномен кримінальної політики протидії наркозлочинності / Гладкова Є. О. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 4. - С. 211-215.