Сутність і значення адміністративно-правового забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad journal on human rights. – 2017. - № 1/1. – P. 128-133

Анотація

У статті з урахуванням конструктивного аналізу норм законодавства наголошено на особливому значенні адміністративно-правового забезпечення прав суб'єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування.
In the article on the basis of scientific views of scientists and regulations of the legal framework that regulates relations in the field of study the essence of administrative and legal protection of rights of entrepreneurs in the field of taxation. Given the structural analysis of the legislation emphasized the special significance of administrative and legal protection of rights of entrepreneurs in the field of taxation.
В статье с учетом конструктивного анализа норм законодательства отмечено особое значение административно-правового обеспечения прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере налогообложения.

Опис

Чорна, А. Сутність і значення адміністративно-правового забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування / Аліна Чорна // Visegrad journal on human rights. – 2017. - № 1/1. – P. 128-133.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, адміністративно-правове забезпечення, административно-правовое обеспечение, підприємницька діяльність, предпринимательская деятельность, оподаткування, налогообложение, administrative and legal support, entrepreneurship, taxation, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис