Критерії оцінки ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. - Вип. 6, т. 1. – С. 178-183

Анотація

Аргументовано, що ефективність реалізації державної політики у сфері економічної безпеки України може бути оцінена за критеріями та показниками ефективності системи публічного управління й діяльності окремих суб’єктів публічної адміністрації у сфері економічної безпеки, а також критеріями та показниками правоохоронної діяльності у сфері економічної безпеки. It is argued that the effectiveness of state policy in the field of economic security of Ukraine can be assessed by criteria and indicators of public administration and the activities of individual public administration entities in the field of economic security, as well as criteria and indicators of law enforcement in the field of economic security. Аргументировано, что эффективность реализации государственной политики в сфере экономической безопасности Украины может быть оценена по критериям и показателям эффективности системы публичного управления и деятельности отдельных субъектов публичной администрации в сфере экономической безопасности, а также по критериям и показателям правоохранительной деятельности в сфере экономической безопасности.

Опис

Кошиков, Д. О. Критерії оцінки ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави / Кошиков Д. О. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. - Вип. 6, т. 1. – С. 178-183. - DOI: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.6-1.31.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, національна безпека, национальная безопасность, national security, економічна безпека, экономическая безопасность, economic security, державна політика, государственная политика, public policy, критерії ефективності, критерии эффективности, efficiency criteria, оцінювання ефективності, оценка эффективности, performance evaluation, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, публічне управління, публичное управление, public administration

Бібліографічний опис