Адміністративно-правове регулювання у сфері фізичної культури та спорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 95-96

Анотація

Досліджено адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері фізичної культури.
The administrative and legal regulation of state management in the field of physical culture has been studied.
Исследовано административно-правовое регулирование государственного управления в сфере физической культуры.

Опис

Ключові слова

адміністративно-правове регулювання, Україна, фізична культура, спорт, administrative and legal regulation, physical culture, sports, административно-правовое регулирование, физическая культура

Бібліографічний опис

Моргунов, О. А. Адміністративно-правове регулювання у сфері фізичної культури та спорту / О. А. Моргунов // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 95-96.