Криптовалюта як предмет відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 72-75
Abstract
Досліджено механізм запобігання корупційним схемам. Проаналізовано суттєві недоліки у законодавстві України, зокрема безсистемний характер певних його положень, а також їхня недостатня аргументованість, зазвичай зумовлюють неефективність антикорупційної політики в державі, пов’язаної з відмиванням грошей, криптовалют. Наголошено, що владні органи не проявляють достатнього інтересу до створення результативної системи протидії корупції, а також до практичної реалізації антикорупційних реформ.
The mechanism of prevention of corruption schemes is investigated. Significant shortcomings in the legislation of Ukraine are analyzed, in particular, the unsystematic nature of some of its provisions, as well as their lack of argumentation, usually lead to ineffective anti-corruption policy in the country related to money laundering, cryptocurrencies. It was emphasized that the authorities do not show enough interest in creating an effective anti-corruption system, as well as in the practical implementation of anti-corruption reforms.
Исследован механизм предотвращения коррупционных схем. Проанализированы существенные недостатки в законодательстве Украины, в частности бессистемный характер определенных его положений, а также их недостаточная аргументированность, как правило, обуславливают неэффективность антикоррупционной политики в государстве, связанной с отмыванием денег, криптовалют. Отмечено, что органы власти не проявляют достаточного интереса к созданию результативной системы противодействия коррупции, а также к практической реализации антикоррупционных реформ.
Description
Черевко, К. О. Криптовалюта як предмет відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом / Кирило Олександрович Черевко // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 72-75.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криптовалюта, cryptocurrency, відмивання злочинних доходів, отмывание преступных доходов, money laundering, корупція, коррупция, corruption, віртуальні гроші, виртуальные деньги, virtual money, протидія корупції, противодействие коррупции, anti-corruption
Citation