Сутність та види функцій органів місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 8–13

Анотація

З’ясовуються поняття та особливості функцій органів місцевого самоврядування, проводиться їх класифікація за різними критеріями, характеризуються окремі види цих функцій.
The concept and features of functions of local self-government bodies, their classification by Different criteria are characterized by separate types of these functions.
Определяются понятие и особенности функций органов местного самоуправления, проводится их классификация по разным критериям, характеризируются отдельные виды этих функций.

Опис

Алтуніна , О. М. Сутність та види функцій органів місцевого самоврядування / О. М. Алтуніна [Електронний ресурс] // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 8–13 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09aomomc.pdf.
Алтуніна О. М. "Сутність та види функцій органів місцевого самоврядування." Форум права 3 (2009): 8-13.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, функції, органи місцевого самоврядування, органы местного самоуправления, функции, functions, local self-government

Бібліографічний опис