Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 40-43.
Abstract
Розглянуто проблематику вивчення особи, що обвинувачується у вчиненні злочину під час досудового слідства. Наголошено на доцільності відображення відповідних положень у криміналістичній методиці. Рассмотрена проблематика изучения личности, обвиняемой в совершении преступления во время досудебного следствия. Отмечено целесообразность отражения соответствующих положений в криминалистической методике. The problem of studying the person accused of committing a crime during the pre-trial investigation is considered. It is emphasized that it is appropriate to reflect the relevant provisions in the forensic methodology.
Description
Волобуєв, А. Ф. Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики / А. Ф. Волобуєв, Б. А. Бурбело // Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 40-43.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, особистість обвинуваченого, личность обвиняемого, криміналістичні методики, криминалистические методики, судово-психологічні експертизи, судебно-психологические экспертизы, судово-психіатричні експертизи, судебно-психиатрические экспертизы, судово-наркологічні експертизи, судебно-наркологические экспертизы, судові експертизи, судебные экспертизы, особистість злочинця, личность преступника, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовно-процессуальное право
Citation