Боротьба з корупцією як необхідна умова забезпечення безпеки та розвитку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна та політичні складові : матеріали Міжнар. міждисциплін. конф. (м. Будапешт, Угорщина, 15-18 жовт. 2017 р.). – Будапешт, 2017. – С. 124-128

Анотація

Визначено боротьбу з корупцією як необхідну умову забезпечення безпеки та розвитку України.
The fight against corruption as a necessary condition for ensuring Ukraine's security and development has been identified.
Определено борьбу с коррупцией как необходимое условие обеспечения безопасности и развития Украины.

Опис

Савчук, Т. І. Боротьба з корупцією як необхідна умова забезпечення безпеки та розвитку України / Т. І. Савчук // Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна та політичні складові : матеріали Міжнар. міждисциплін. конф. (м. Будапешт, Угорщина, 15-18 жовт. 2017 р.) / Ін-т Міжнар. акад. та наук. співпраці (ІIASC), Івано-Франків. ун-т Короля Данила. – Будапешт, 2017. – С. 124-128.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис