Фінансова безпека банківської системи держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 115-118

Анотація

Метою даного дослідження є висвітлення ролі фінансової безпеки банківської діяльності в системі забезпечення економічної безпеки України.
The purpose of this study is to highlight the role of financial security of banking in the system of economic security of Ukraine.
Целью данного исследования является освещение роли финансовой безопасности банковской деятельности в системе обеспечения экономической безопасности Украины.

Опис

Брусакова, О. В. Фінансова безпека банківської системи держави / Оксана Валеріївна Брусакова // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 115-118.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, банківська система, фінансова безпека, банковская система, финансовая безопасность, banking system, financial security

Бібліографічний опис