Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 108 с.

Анотація

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» та розрахований на студентів та курсантів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти МВС та МОН, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, наукових та практичних працівників органів та підрозділів МВС України, Національної поліції України.
The manual is designed for students and cadets of legal specialties, graduate students, students of advanced training courses, scientific and practical workers of bodies and departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the National Police of Ukraine.
Учебное пособие рассчитано на студентов и курсантов юридических специальностей, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации, научных и практических работников органов и подразделений МВД Украины, Национальной полиции Украины.

Опис

Виганяйло С. М. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб. / С. М. Виганяйло. – Харків : ХНУВС, 2021. – 108 с. – ISBN 978-966-610-253-2.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, професійна діяльність, профессиональная деятельность, professional activity, інформаційне забезпечення, информационное обеспечение, information support, інформація, информация, information, інформаційні системи, information systems, информационные системы, інформаційні технології, информационные технологии, information technology, інформаційна безпека, информационная безопасность, informational security

Бібліографічний опис

Виганяйло С. М. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб. / С. М. Виганяйло. – Харків : ХНУВС, 2021. – 108 с.