Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2012 - № 4. - С. 792–798

Анотація

Проаналізовано трансформацію народовладних інститутів у Галицько-Волинській державі через призму державно-правових поглядів дослідників ХІХ століття.
Transformation of institutions of democracy in the Galicia-Volyn Country through the prism of public and legal views of researchers of the ХІХ century is analyzed.
Проанализирована трансформация народовластных институтов в Галицко-Волынском государстве сквозь призму государственно-правовых взглядов исследователей ХІХ в.

Опис

Сворак, С. Д. Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. / С. Д. Сворак // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 792–798 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012- 4/12ccdvdc.pdf.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, народовладдя, народовластие, democracy, Галицько-Волинська держава, державно-правові погляди, государственно-правовые взгляды, Галицко-Волынское государство, Galitsko-Volynsk State

Бібліографічний опис