Аналіз нормативного забезпечення діяльності і повноважень Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю України та Федеральної інспекції праці Російської Федерації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2007. - № 2. – С. 5-10

Анотація

Виконаний порівняльний аналіз українського Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та Федеральної інспекції праці Російської Федерації, встановлені функціональна відмінність та схожість, повноваження та форми діяльності.
The comparative analysis of the Ukrainian State department of supervision of observance of the legislation on labor and Federal inspection of labor of the Russian Federation is executed, functional difference and similarity, power and forms of activity is established.
Выполнен сравнительный анализ украинского Государственного департамента надзора за соблюдением законодательства о труде и Федеральной инспекции труда Российской Федерации, установлено функциональное отличие и схожесть, полномочие и формы деятельности.

Опис

Астаф’єв, М.С. Аналіз нормативного забезпечення діяльності і повноважень Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю України та Федеральної інспекції праці Російської Федерації [Електронний ресурс] // Форум права. –2007. - № 2. – С. 5-10. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007- 2/07amsprf.pdf.
Астаф’єв М. С. "Аналіз нормативного забезпечення діяльності і повноважень Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю України та Федеральної інспекції праці Російської Федерації." Форум права 2 (2007): 5-10.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Росія, Россия, Russia, Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю України, Государственный департамент надзора за соблюдением законодательства о труде Украины, Федеральна інспекція праці Російської Федерації, Федеральная инспекция труда Российской Федерации, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правовое обеспечение, діяльність, повноваження, деятельность, полномочия, State department of supervision in observance of the legislation on labor of Ukraine, Federal inspection for labor of the Russian Federation

Бібліографічний опис