Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 892-898

Анотація

Розглянуто особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування. Окреслено коло проблем на законодавчому рівні стосовно регулювання діяльності компаній з управління активами інститутів спільного інвестування.
The features of asset management companies of collective investment institutions are made. The range of problems in the legislation regarding the regulation of asset management companies of collective investment institutions.
Рассмотрены особенности деятельности компании по управлению активами институтов совместного инвестирования. Очерчен круг проблем, возникших на законодательном уровне в сфере регулирования деятельности компании по управлению активами институтов совместного инвестирования.

Опис

Сущ, О. П. Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування [Електронний ресурс] / О. П. Сущ // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 892-898. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012- 4/12copici.pdf.

Ключові слова

Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управління активами, управление активами, asset management, інститут спільного інвестування, институт совместного инвестирования, корпоративний інвестиційний фонд, корпоративный инвестиционный фонд, пайовий інвестиційний фонд, паевый инвестиционный фонд, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, інвестиційна діяльність, инвестиционная деятельность, investments

Бібліографічний опис