Закон України «Про міліцію»: внесок Конституційного Суду України в його удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 19, т. 1. - С. 171-175

Анотація

Виконано аналіз рішень Конституційного Суду України щодо визнання неконституційними, конституційними та надання офіційних тлумачень окремих норм Закону України «Про міліцію».
The assaying of solutions of the Constitutional Court of Ukraine about acknowledgement unconstitutional, constitutional and provisions of official expounding of separate norms of the Law of Ukraine «About militia» is made.
Выполнен анализ решений Конституционного Суда Украины о призна-нии неконституционными, конституционными и предоставления официальных толкований отдельных норм Закона Украины «О милиции».

Опис

Зозуля, І. В. Закон України «Про міліцію»: внесок Конституційного Суду України в його удосконалення / І. В. Зозуля // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2012. - Вип. 19, т. 1. - С. 171-175.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Internal Affairs Agencies, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, законодавство, міліція, Конституційний Суд України, удосконалення, законодательство, милиция, Конституционный Суд Украины, усовершенствование

Бібліографічний опис