Щодо сутності та необхідності адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 276-280

Анотація

З’ясовано сутність та необхідність адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні. Визначено місце держави в адміністративно-правовому забезпеченні підприємницької діяльності.
Essence and necessity of the administrative-legal providing of enterprise in Ukraine are found out. The location of the state in the administrative-legal providing of entrepreneurial activity is determined.
Выяснены сущность и необходимость административно-правового обеспечения предпринимательства в Украине. Определено место государства в административно-правовом обеспечении предпринимательской деятельности.

Опис

Яворська, Н. І. Щодо сутності та необхідності адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні / Н. І. Яворська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 276-280.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, адміністративно-правове забезпечення, административно-правовое обеспечение, administrative and legal support, підприємництво, предпринимательство, entrepreneurship, державне регулювання, государственное регулирование, state regulation

Бібліографічний опис