Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 2. – С. 137–142.

Анотація

Показано, що сьогодні доцільним є перегляд чинної практики щодо створення численних допоміжних органів Президента України правоохоронного спрямування та включення до їх складу виключно професіоналів, а не високопосадовців, а також налагодження дієвого контролю за діяльністю цих органів.
It is shown that there is now appropriate to review of the existing practice for the creation of many of the subsidiary bodies of the President of Ukraine and law enforcement areas for including in their composition only of professionals, but not high-ranking officials, and to establish effective control over the activities of these bodies.
Показано, что сегодня целесообразным есть пересмотр действующей практики по созданию многочисленных вспомогательных органов Президента Украины правоохранного направления и включению в их состав исключительно профессионалов, а не высоких должностных лиц, а также налаживание действенного контроля за деятельностью этих органов.

Опис

Зозуля, І. В. Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування [Електронний ресурс] / І. В. Зозуля // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 137–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ FP_index.htm_2014_2_25.pdf.
Зозуля І. В. "Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування." Форум права 2 (2014): 137–142.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, допоміжні органи правоохоронного спрямування, вспомогательные органы правоохранительного направления, subsidiary bodies of law enforcement areas, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, державні структури Президента України, государственные структуры Президента Украины, коммитеты при Президенте Украины, комітети при Президентові України

Бібліографічний опис