Аналіз підстав змін умов договору про закупівлю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 156-160

Анотація

В статті проаналізовано підстави для зміни умов договору про закупівлю. В статье проанализированы основания для изменения условий договора о закупке. The article analyzes the grounds for changing the terms of the procurement contract.

Опис

Зайцев О. Л. Аналіз підстав змін умов договору про закупівлю / О. Л. Зайцев // Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 156-160.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, підстави для зміни договору, згода сторін, основания для изменения договора, согласие сторон, grounds for changing the contract, consent of the parties

Бібліографічний опис