Правові основи організації обліку як методу фінансового контролю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 904–907

Анотація

Досліджуються правові засади проведення фінансового контролю в сучасних умовах розвитку фінансової системи країни. Визначено поняття «метод контролю». Проводиться порівняльно-правовий аналіз видів методів фінансового контролю і надається визначення «обліку» як одного із видів методів фінансового контролю.
Examines the legal framework of financial control in the current conditions of the financial system is made. Definition of «control method». Conducted a comparative legal analysis of financial controls and defines «account» as a type of financial controls.
Исследуются правовые основы проведения финансового контроля в современных условиях развития финансовой системы страны. Определено понятие «метод контроля». Проводится сравнительно-правовой анализ видов методов финансового контроля и дается определение «учета» как одного из видов методов финансового контроля.

Опис

Тищенко, А. О. Правові основи організації обліку як методу фінансового контролю [Електронний ресурс] / А. О. Тищенко // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 904–907. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12taomfk.pdf.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансовий контроль, финансовый контроль, financial control, облік, учет, accounting, правові засади, правовые основы, legal basis

Бібліографічний опис