Закон України «Про Національну поліцію» : науково-практичний коментар

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2016. – 408 с.

Анотація

Науково-практичний коментар, підготовлений фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, містить повний текст закону України «Про Національну поліцію» станом на 1 серпня 2016 року та коментарі до нього.
The scientific and practical commentary prepared by the specialists of the Kharkov National University of Internal Affairs contains the full text of the Law of Ukraine "On the National Police" on August 1, 2016 and comments thereon.
Научно-практический комментарий, подготовленный специалистами Харьковского национального университета внутренних дел, содержит полный текст закона Украины «О Национальной полиции» на 1 августа 2016 и комментарии к нему.

Опис

Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент. / [О.І. Безпалова, К.Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін.], за заг. ред. В.В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 408 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, науково-практичні коментарі, научно-практические комментарии, scientific and practical commentary, поліція, полиция, police, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, law enforcement agencies, правоохоронні органи, правоохранительные органы

Бібліографічний опис