Регулювання імунітету суддів Конституційного суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 20-24.

Анотація

У статті проведено порівняльно-правовий аналіз практики нормативного регулювання імунітету суддів Конституційного Суду України і країн СНД. Запропоновано низку теоретичних висновків та практичних рекомендацій, які спрямовані на вдосконалення правової основи забезпечення недоторканності суддів Конституційного Суду України. В статье проведен сравнительно-правовой анализ практики нормативного регулирования иммунитета судей Конституционного Суда Украины и стран СНГ. Предложен ряд теоретических выводов и практических рекомендаций, которые направлены на усовершенствования правовой основы обеспечения неприкосновенности судей Конституционного Суда Украины. In the article comparative-legal analysis of practice of normative regulation of Constitutional Court of Ukraine and CIS judges immunity is made, it is proposed some theoretical conclusions and practical recommendations for improvement of legal basis of ensuring Constitutional Court of Ukraine judges immunity

Опис

Кожевников, А. Ю. Регулювання імунітету суддів конституційного суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз / А. Ю. Кожевников // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 20-24.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Конституція України, Конституция Украины, імунітет суддів, имунитет судей, Російська Федерація, Российская Федерация, Азербайджан, Казахстан, Республіка Білорусь, Молдова, Молдавия, Республика Беларусь, Таджикістан, Таджикистан, Грузія, Грузия, Конституційний Суд України, Конституционный Суд Украины

Бібліографічний опис