Деякі технологічні інновації щодо протидії торгівлі людьми, які запроваджуються в Харківському національному університеті внутрішніх справ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 19-21
Abstract
Розкрито зміст деяких технологічних інновацій щодо протидії торгівлі людьми, які запроваджуються в Харківському національному університеті внутрішніх справ.
The content of some technological innovations in combating human trafficking introduced at the Kharkiv National University of Internal Affairs is revealed.
Раскрыто содержание некоторых технологических инноваций по противодействию торговле людьми, которые внедряются в Харьковском национальном университете внутренних дел.
Description
Keywords
Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, протидія торгівлі людьми, Kharkiv National University of Internal Affairs, Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина, Ukraine, combating human trafficking, human trafficking, торгівля людьми, противодействие торговле людьми, торговля людьми, технологічні інновації
Citation
Бандурка, О. М. Деякі технологічні інновації щодо протидії торгівлі людьми, які запроваджуються в Харківському національному університеті внутрішніх справ / Бандурка Олександр Маркович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 19-21.