Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ : Держ. підприємство “ІНФОТЕХ”, 2019. - 90 с.

Анотація

Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС, підготовлено Міністерством внутрішніх справ України спільно з Харківським національним університетом внутрішніх справ з метою дієвого впровадження превентивних інструментів зі здійснення в межах повноважень заходів щодо запобігання і протидії корупції в закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС.
Methodological recommendations on the organization of work to prevent corruption of legal entities belonging to the Ministry of Internal Affairs are prepared by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine together with the Kharkov National University of Internal Affairs with the aim of the effective implementation of preventive tools for the implementation within the powers of measures to prevent and combat corruption in institutions and organizations and at enterprises related to the management of the Ministry of Internal Affairs.
Методические рекомендации по организации работы по предотвращению коррупции юридических лиц, принадлежащих к сфере управления МВД, подготовлены Министерством внутренних дел Украины совместно с Харьковским национальным университетом внутренних дел с целью эффективного внедрения превентивных инструментов по осуществлению в пределах полномочий мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции в учреждениях, организациях и на предприятиях, относящихся к сфере управления МВД.

Опис

Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС / [Фодчук А. Б., Романюк П. І., Бортник С. М. та інш.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Київ : Держ. підприємство “ІНФОТЕХ”, 2019. - 90 с.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, юридичні особи, що належать до сфери управління МВС, запобігання корупції, антикорупційні заходи, юридические лица, принадлежащие к сфере управления МВД, антикоррупционные меры, предотвращение коррупции, anti-corruption, Міністерство внутрішніх справ України, Министерство внутренних дел Украины, Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис