Органи державної влади та місцевого самоврядування як суб’єкти представницьких правовідносин в адміністративному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 40-44

Анотація

Досліджено здійснення представництва органами державної влади та місцевого самоврядування в адміністративному процесі, компетенцію та повноваження цих органів щодо захисту прав, свобод та інтересів інших осіб; розглянуто напрями вдосконалення і особливості їх діяльності у вказаній сфері.
The representation implementation by the bodies of public authorities and local government in the administrative process, the competence and authority of these authorities on protection of the rights, freedoms and interests of other persons are researched; the ways of improvement and features of their activity in the specified area are considered.
Исследовано осуществление представительства органами государственной власти и местного самоуправления в административном процессе, компетенцию и полномочия этих органов по защите прав, свобод и интересов других лиц; рассмотрены направления усовершенствования и особенности их деятельности в указанной сфере.

Опис

Ключові слова

органи державної влади, public authorities, органы государственной власти, органи місцевого самоврядування, local governments, органы местного самоуправления, повноваження, powers, полномочия, адміністративний процес, administrative process, административный процесс, захист прав і свобод людини, protection of human rights and freedoms, защита прав и свобод человека

Бібліографічний опис

Будзан, Л. Д. Органи державної влади та місцевого самоврядування як суб’єкти представницьких правовідносин в адміністративному процесі / Л. Д. Будзан // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 40-44.