Модернізація діяльності територіальних органів Державної фіскальної служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 132-134

Анотація

Визначено, що модернізація діяльності фіскальних органів України передбачає і розробку низки законодавчих та нормативних актів з питань оподаткування із чітким визначенням прав та обов’язків як платників податків, так і контролюючих податкових органів із метою їх повного дотримання та безперечного виконання.
It was determined that the modernization of the activity of the fiscal authorities of Ukraine also involves the development of a number of legislative and regulatory acts on taxation with a clear definition of the rights and obligations of both taxpayers and controlling tax authorities with the aim of their full compliance and unquestionable implementation.
Определено, что модернизация деятельности фискальных органов Украины предусматривает и разработку ряда законодательных и нормативных актов по налогообложению с четким определением прав и обязанностей как налогоплательщиков, так и контролирующих налоговых органов с целью их полного соблюдения и бесспорного исполнения.

Опис

Савченко, А. О. Модернізація діяльності територіальних органів Державної фіскальної служби України / А. О. Савченко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 132-134.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Податкове право. Tax law. Налоговое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Державна фіскальна служба України, State Fiscal Service of Ukraine, Государственная фискальная служба Украины, територіальні органи, territorial bodies, территориальные органы, оподаткування, taxation, налогообложение, модернізація, modernization, модернизация

Бібліографічний опис