Детермінанти транснаціональної злочинності, пов’язаної з торгівлею людьми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 20-21

Анотація

Розглянуто питання налагодження та розповсюдження злочинної мережі торгівлі «живим товаром», яка характеризується високим рівнем організації та має транснаціональний характер. Визначено детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинної діяльності.
The question of establishing and spreading a criminal network of trade in "live goods", which is characterized by a high level of organization and transnational character, is considered. Determinants of crimes related to human trafficking as a type of transnational criminal activity are determined.
Рассмотрены вопросы налаживания и распространения преступной сети торговли «живым товаром», которая характеризуется высоким уровнем организации и носит транснациональный характер. Определены детерминанты преступлений, связанных с торговлей людьми как разновидности транснациональной преступной деятельности.

Опис

Ключові слова

транснаціональна злочинність, transnational crime, транснациональная преступность, детермінанти злочинності, determinants of crime, детерминанты преступности, торгівля людьми, human trafficking, торговля людьми

Бібліографічний опис

Грабазій, І. А. Детермінанти транснаціональної злочинності, пов’язаної з торгівлею людьми / Іван Андрійович Грабазій // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека» ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 20-21.