Зловживання пасивним правом у виборчому процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 37-41.

Анотація

У статті аналізується зміст пасивного виборчого права, що дозволяє визначити найбільш суттєві види зловживань виборцями його складниками, пропонуються правові та організаційні заходи щодо недопущення зазначених суспільно шкідливих діянь. В статье анализируется содержание пассивного избирательного права, что позволяет определить наиболее существенные виды злоупотреблений избирателями его составляющими, предлагаются правовые и организационные меры по недопущению указанных общественно вредных деяний. The content of passive suffrage that allows to define the most essential types of abuses by electors is analyzed in the article. Legal and organizational measures on exclusion such social harmful actions are offered

Опис

Шестаков, С. В. Зловживання пасивним правом у виборчому процесі / С. В. Шестаков // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 37-41.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, , Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, виборчий процес, избирательный процесс, права людини, права человека, Human Rights, пасивне виборче право, пассивное избирательное право

Бібліографічний опис