Актуалізація навчального посібника «Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю. В. Орлова: ідеологічні/ідейні, духовно-сутнісні аспекти професіоналізму вчених ХНУВС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 158–174
Abstract
Стаття присвячена комплексному, доктринально-організаційному, педагогіко-ціннісному аналізу навчального посібника «Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю. В. Орлова (2023). Акцентовано увагу на окремих, найбільш значущих з точки зору автора, положеннях Загальної частини, що визначають ціннісні установки, мотиваційні засновки мислення та наукової творчості колективу авторів посібника, які є особливо значущими для фомування особистості поліцейського, правника в умовах триваючої російсько-української війни.
The article is devoted to a comprehensive, doctrinal-organizational, pedagogical-value analysis of the textbook «Criminal Law of Ukraine (in questions and answers)»» edited by Doctor of Laws, Professor Yu. V. Orlov (2023). Attention is focused on individual, most significant from the author's point of view, provisions of the General Part, which determine the value attitudes, motivational foundations of thinking and scientific creativity of the team of authors of the manual, which are particularly significant for the formation of the personality of a policeman, a lawyer in the conditions of the ongoing Russian-Ukrainian war.
Статья посвящена комплексному, доктринально-организационному, педагогико-ценностному анализу учебного пособия «Уголовное право Украины (в вопросах и ответах)» под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Ю. В. Орлова (2023).
Description
Keywords
рецензії, Україна, кримінальне право, reviews, Ukraine, criminal law, рецензии, Украина, уголовное право
Citation
Кріцак, І. В. Актуалізація навчального посібника «Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю. В. Орлова: ідеологічні/ідейні, духовно-сутнісні аспекти професіоналізму вчених ХНУВС / І. В. Кріцак // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 158–174. – DOI : https://doi.org/10.32631/vca.2023.1.14.
КРІЦАК, І. (2023). АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ)» ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Ю. В. ОРЛОВА1: ІДЕОЛОГІЧНІ/ІДЕЙНІ, ДУХОВНО-СУТНІСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧЕНИХ ХНУВС. Вісник Кримінологічної асоціації України, 28(1), 158–174. https://doi.org/10.32631/vca.2023.1.14.