Генезис інституту співучасті у злочині в кримінальному праві України під впливом норм міжнародного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 155-160

Анотація

Розглянуто зв'язки інституту співучасті в кримінальному праві України з нормами міжнародного права. Проаналізовано вплив міжнародних актів на розвиток даного інституту. Визначено значення положень про співучасть у злочині в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.
The relations of the institution of complicity in the criminal law in Ukraine with international law are reviewed. The influence of international acts for the development of given institution is analyzed. The significance of the provisions of complicity in a crime in combating transnational organized crime is defined.
Рассмотрены связи института соучастия в уголовном праве Украины с нормами международного права. Проанализировано влияние международных актов на развитие данного института. Определено значение положений о соучастии в преступлении в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Опис

Ключові слова

співучасть, complicity, соучастие, транснаціональна злочинність, transnational crime, транснациональная преступность, протидія організованій злочинності, combating organized crime, противодействие организованной преступности, міжнародно-правові акти, international legal acts, международно-правовые акты

Бібліографічний опис

Житний, О. О. Генезис інституту співучасті у злочині в кримінальному праві України під впливом норм міжнародного права / О. О. Житний // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 155-160.