Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 98-103

Анотація

Досліджено юридичну природу адміністративних актів органів публічної адміністрації. Приділено увагу використанню термінів «адміністративний акт» та «органи публічної адміністрації» в адміністративному праві.
Legal nature of public administration agencies’ administrative acts is researched. Attention is paid to the usage of terms «administrative act» and «public administration agencies» in administrative law.
Исследована юридическая природа административных актов органов публичной администрации. Уделено внимание использованию терминов «административный акт» и «органы публичной администрации» в административном праве.

Опис

Ключові слова

адміністративний акт, administrative act, административный акт, органи публічної адміністрації, bodies of public administration, органы публичной администрации, юридична природа, legal nature, юридическая природа

Бібліографічний опис

Угровецький, П. О. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації / П. О. Угровецький // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 98-103.