Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 247-250.

Анотація

У статті розглядаються питання побудови телекомунікаційної мережі для проведення дистанційного навчання державних службовців. Висвітлюються питання заочного навчання і використання нових інформаційних технологій при проведенні навчання. Як базова технологія передбачається використовувати віртуальні приватні мережі. Описані основні параметри і переваги таких мереж. В статье рассмотрены вопросы построения телекомуникационной сети для проведения дистанционного обучения государственных служащих. Рассмотрены вопросы заочного обучения и использования новых информационных технологий при проведении обучения. В качестве базовой технологии предполагается использовать виртуальные частные сети. Описаны основные параметры и преимущества таких сетей. In the article the questions of construction of telecommunication network are considered for the leadthrough of the controlled from distance teaching of civil servants. The questions of the extra-mural teaching and use of new information technologies are considered during the leadthrough of teaching. As base technology it is assumed to utillize virtual private networks. Basic parameters and advantages of such networks are described.

Опис

Лановий, О. Ф. Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання / О. Ф. Лановий, І В. Кобзев, О. І. Петрова // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 247-250.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, телекомунікаційна мережа, телекоммуникационная сеть, дистанційна освіта, дистанционное образование, distance education, державні службовці, государственные служащие, government officials, заочна форма навчання, заочная форма обучения, віртуальні приватні мережі, виртуальные частные сети

Бібліографічний опис