Аналіз концепції «Робота з дому»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 17-20

Анотація

Зазначено, що війна вплинула на всі сектори економіки. Багатьом компаніям довелося адаптуватися до військової агресії щоб продовжити свою діяльність. Одним з таких видів адаптації стала дистанційна робота співробітників всередині багатьох компаній. Так само дистанційна робота відмінно проявила себе і в системах освіти в різних навчальних закладах, таких як школи, училища, університети. Проаналізовано концепцію «Робота з дому», визначено її переваги та недоліки.
It is noted that the war affected all sectors of the economy. Many companies had to adapt to military aggression in order to continue their activities. Remote work of employees within many companies has become one of these types of adaptation. In the same way, remote work has shown itself perfectly in education systems in various educational institutions, such as schools, colleges, and universities. The concept of "Working from home" was analyzed, its advantages and disadvantages were determined.
Отмечено, что война отразилась на всех секторах экономики. Многим компаниям пришлось адаптироваться к военной агрессии, чтобы продолжить свою деятельность. Одним из таких видов адаптации стала дистанционная работа сотрудников внутри многих компаний. Так же дистанционная работа отлично проявила себя и в системах образования в разных учебных заведениях, таких как школы, училища, университеты. Проанализирована концепция «Работа из дома», определены ее преимущества и недостатки.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, дистанційна робота, remote work, дистанционная работа, робота з дому, work from home, работа из дома

Бібліографічний опис

Музичук, О. М. Аналіз концепції «Робота з дому» / Музичук Олександр Миколайович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 17-20.