Злочини у сфері земельних правовідносин та кримінально-правова політика України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 87-94.

Анотація

У статті проаналізовано точки зору щодо визначення кримінально-правової політики. Розглянуто питання взаємодії кримінально-правової політики з різними сферами суспільного життя та її впливу на сферу охорони земельних правовідносин від злочинних посягань.
Some points of view on definition of the of criminal law policy are analyzed in the article. The question of the interaction of criminal law policy with different spheres of social life is considered. It’s also examined the impact of criminal law policy on the sphere of defence the land legal relationships from crimes.
В статье проанализированы точки зрения относительно определения уголовно-правовой политики. Рассмотрен вопрос взаимодействия уголовно-правовой политики с разными сферами общественной жизни и её влияние на сферу охраны земельных правоотношений от преступных посягательств.

Опис

Шульга, А. М. Злочини у сфері земельних правовідносин та кримінально-правова політика України / А. М. Шульга // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 87-94.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінально-правова політика, кримінальна політика, земельні правовідносини, земельні злочини, criminal law politics, criminal politics, landed legal relationships, landed crimes, уголовно-правовая политика, уголовная политика, земельные правоотношения, земельные преступления

Бібліографічний опис