Правова основа діяльності органів поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 64-72

Анотація

Опис

Бугайчук, К. Л. Правова основа діяльності органів поліції України / Бугайчук Костянтин Леонідович // Управління органами Національної поліції України : підручник / [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка], за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 64-72. - (100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові 1917-2017 рр.).

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, правова основа діяльності, нормативно-правові акти, правовая основа деятельности, нормативно-правовые акты, legal basis of activity, legal act

Бібліографічний опис