Криміналістична характеристика способів торгівлі дітьми та їх слідів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 205-208

Анотація

Розглянуто способи торгівлі дітьми та їх форми, що залежать від мети експлуатації малолітнього. Наведено типові сліди торгівлі дітьми, які виявляються у вигляді речових доказів, документів та слідів пам'яті людей.
The methods of child trafficking and their forms, depending on the purpose of exploitation of the juvenile are considered. Typical traces of child trafficking, which are shown in the form of material evidences, documents and traces of the memory of people, are given.
Рассмотрены методы торговли детьми и их формы, зависящие от цели эксплуатации малолетнего. Приведены типичные следы торговли детьми, которые проявляются в виде вещественных доказательств, документов и следов памяти людей.

Опис

Ключові слова

криміналістична характеристика, forensic characteristics, криминалистическая характеристика, торгівля дітьми, child trafficking, торговля детьми, типові сліди, typical traces, типичные следы, способи торгівлі дітьми, methods of child trafficking, способы торговли детьми

Бібліографічний опис

Щербаковська, К. О. Криміналістична характеристика способів торгівлі дітьми та їх слідів / К. О. Щербаковська // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 205-208.