Кримінілістична характеристика хабарництва у сфері правоохоронної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 66-72

Анотація

Наведено криміналістичну характеристику хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності. Зокрема проаналізовано типові ознаки його предмета, обстановки, способів, слідів та особи злочинця. Forensic characteristic of bribery committed in the sphere of law enforcement activity is presented. Typical features of its object, situation, methods, traces and criminal’s personality are analyzed. Приведена криминалистическая характеристика взяточничества, совершенного в сфере правоохранительной деятельности. В частности проанализированы типичные признаки его предмета, обстановки, способов, следов и личности преступника.

Опис

Приходько, О. В. Кримінілістична характеристика хабарництва у сфері правоохоронної діяльності / О. В. Приходько // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 66-72.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична характеристика, криминалистическая характеристика, criminalistic characteristics, хабарництво, взяточничество, bribery, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement activity

Бібліографічний опис