Забезпечення регіональними органами внутрішніх справ реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 141-148
Abstract
Проаналізовано етимологію поняття "соціально-економічне право". Досліджено яким чином відбувається забезпечення регіональними органами внутрішніх справ реалізація соціально-економічних прав і свобод громадян.
The etymology of the concept of "social and economic law" is analyzed. It has been studied how regional bodies of internal affairs ensure the realization of social and economic rights and freedoms of citizens.
Проанализирована этимология понятия "социально-экономическое право". Исследовано как происходит обеспечение региональными органами внутренних дел реализация социально-экономических прав и свобод граждан.
Description
Keywords
органи внутрішніх справ, law enforcement bodies, органы внутренних дел, соціально-економічні права, socio-economic rights, социально-экономические права, забезпечення прав та свобод громадян, ensuring the rights and freedoms of citizens, обеспечение прав и свобод граждан
Citation
Прокопенко, О. Ю. Забезпечення регіональними органами внутрішніх справ реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян / О. Ю. Прокопенко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 141-148.