Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент. [ станом на 7 верес. 2018 р.]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ : Видав. дім «Професіонал», 2018. – 680 с.

Анотація

Надано науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» станом на 7 вересня 2018 року. Коментар розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти участь в конкурсі на посаду поліцейського, суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів.
Provided scientific and practical commentary on the Law of Ukraine "On the National Police" on September 7, 2018. The commentary is designed for police officers, persons wishing to take part in the competition for the position of a policeman, judges, prosecutors, investigators, lawyers.
Предоставлен научно-практический комментарий Закона Украины «О Национальной полиции» на 7 сентября 2018 года. Комментарий рассчитан на полицейских, лиц, желающих принять участие в конкурсе на должность полицейского, судей, прокуроров, следователей, адвокатов.

Опис

Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент.: станом на 7 верес. 2018 р. / [Андрєєв А. В., Бараш Є. Ю., Батіг Р. В. та ін. ], за заг. ред. Чернявського С. С. – Київ : Видав. дім «Професіонал», 2018. – 680 с. – ISBN 978-966-370-371-8.

Ключові слова

Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, принципи діяльності поліції, система поліції, статус поліцейських, поліція, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, police, полиция, коментарі

Бібліографічний опис