Концептуальні засади державної політики у правоохоронній сфері

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57). - С. 8-16
Abstract
Визначено місце правоохоронної політики держави в державній політиці. Подано авторське визначення терміну «державна політика у правоохоронній сфері». Сформульовано мету державної політики у правоохоронній сфері. Проаналізовано основні напрямки формування та реалізації державної політики у правоохоронній сфері.
The place of law-enforcement policy of the state in a public policy is determined. Authorial determination of concept «Public policy in a law-enforcement sphere» is given. The aim of public policy in a law-enforcement sphere is set forth. Basic directions of public policy in a law-enforcement sphere are analysed.
Определено место правоохранительной политики государства в государственной политике. Дано авторское определение понятия «государственная политика в правоохранительной сфере». Сформулирована цель государственной политики в правоохранительной сфере. Проанализированы основные направления государственной политики в правоохранительной сфере.
Description
Безпалова, О. І. Концептуальні засади державної політики у правоохоронній сфері / О. І. Безпалова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57). - С. 8-16.
Безпалова О. І. "Концептуальні засади державної політики у правоохоронній сфері." Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 2 (2012): 8-16.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронна сфера, правоохранительная сфера, law enforcement sphere, державна політика, государственная политика, public policy, державна політика у правоохоронній сфері, государственная политика в правоохранительной сфере, public policy in a law enforcement sphere
Citation