Настанови молодшим командирам : інформаційно-довідкові матеріали

Abstract
В інформаційно-довідкових матеріалах уміщено важливі для молодших командирів загальні відомості про управління персоналом, які вони можуть використовувати у своїй управлінській діяльності, окреслено порядок призначення молодших командирів, їх права та обов’язки, подано загальну інформацію про службові конфлікти, засоби їх профілактики та методики їх розв’язання, описано основні параметри конфліктологічної культури працівника поліції.
The reference materials contain general information on personnel management that is important for junior commanders, which they can use in their management activities, the procedure for appointing junior commanders, their rights and obligations is established, general information is provided on service conflicts, methods of their prevention and methods of their solution , the main parameters of the conflictological culture of a police officer are described.
В информационно-справочных материалах помещены важные для младших командиров общие сведения об управлении персоналом, которые они могут использовать в своей управленческой деятельности, установлен порядок назначения младших командиров, их права и обязанности, представлена общая информация о служебных конфликтах, способах их профилактики и методики их решения, описаны основные параметры конфликтологической культуры работника полиции.
Description
Настанови молодшим командирам : інформ.-довід. матеріали з питань управління та організації внутр. служби курсантів закладу вищ. освіти зі специф. умовами навчання / [С. М. Бортник, С. П. Гіренко, Н. В. Бобро, С. О. Ткаченко] ; за заг. ред. Д. В. Швеця ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Константа, 2019. – 138 с.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, управління персоналом, молодші командири, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, керівник, стилі управління, нормативно-правове забезпечення, конфлікти, Харківський національний університет внутрішніх справ, курсанти, conflicts, конфликты, курсанты, cadets
Citation