Визначення понять "бойова здатність" і "бойова готовність" у контексті діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С.171-174

Анотація

Розглянуто визначення понять "бойова здатність" і "бойова готовність" у контексті діяльності Національної поліції України.
The definitions of the concepts "combat capability" and "combat readiness" in the context of the activities of the National Police of Ukraine are considered.
Рассмотрены определения понятий "боевая способность" и "боевая готовность" в контексте деятельности Национальной полиции Украины.

Опис

Вахіна О. О. Визначення понять "бойова здатність" і "бойова готовність" у контексті діяльності Національної поліції України / О. О. Вахіна, О. С. Скляр, А. В. Надутий // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 171-174.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, бойова здатність, бойова готовність, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, боевая способность, боевая готовность, fighting ability, combat readiness

Бібліографічний опис