Дисциплінарна відповідальність поліцейського у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.). – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 297 - 300.

Анотація

Розкрита дисциплінарна відповідальність поліцейського у сучасних умовах.
Disclosed is the disciplinary responsibility of a policeman in modern conditions.
Раскрыта дисциплинарная ответственность полицейского в современных условиях.

Опис

Гончарук В. В. Дисциплінарна відповідальність поліцейського у сучасних умовах / В. В. Гончарук // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 297 - 300.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, дисциплінарна відповідальність, поліцейські, дисциплинарная ответственность, полицейские, disciplinary responsibility, policemen

Бібліографічний опис