Вплив воєнного стану на фізичну витривалість та тактичні навички поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-03-21

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавець і виготовлювач Національної академії Національної гвардії України майдан Захисників України, 3, м. Харків-1, 61001. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4794 від 24.11.2014 р.

Анотація

Досліджено вплив воєнного стану на фізичну витривалість та тактичні навички поліцейських. Здійснено порівняльний аналіз тренувань та практичних ситуацій, які виникають під час військових конфліктів, на розвиток фізичної та психологічної витривалості у поліцейських. Досліджено також зміни в тактичних навичках та стратегіях взаємодії в умовах воєнного стану. Результати вказують на значний вплив воєнного середовища на підготовку та дії поліцейських у кризових ситуаціях.
The impact of martial law on the physical endurance and tactical skills of police officers is investigated. A comparative analysis of training and practical situations arising during military conflicts on the development of physical and psychological endurance in police officers is conducted. Changes in tactical skills and interaction strategies in conditions of martial law are also examined. The results indicate a significant influence of the martial environment on the preparation and actions of police officers in crisis situations.

Опис

Ключові слова

воєнний стан, фізична витривалість, тактичні навички, поліцейські, тренування, психологічна витривалість, стратегії взаємодії., martial law, physical endurance, tactical skills, police officers, training, psychological endurance, interaction strategies.

Бібліографічний опис

Зінченко Д.А. Вплив воєнного стану на фізичну витривалість та тактичні навички поліцейських. Сучасні проблеми фізичноі підготовки в силових структурах України. 21 березня 2024 року. Харків. с. 63-65.